NFDO

De NFDO is uiteraard essentieel voor het welvaren van de klasse. Zij:

 • Promoot de FD in al zijn vormen
 • Beheert de website www.sailfd.com
 • Beheert de Promoboot
 • Behartigt de belangen van de FD en FD zeilers in Nederland
 • Vertegenwoordigt de Nederlandse FD zeilers bij de IFDCO
 • Organiseert en/of coördineert de wedstrijden voor de FD in Nederland
 • Organiseert eventuele WK’s en/of EK’s in Nederland
 • Organiseert sociale activiteiten
 • Organiseert training
 • Geeft een nieuwsbrief uit voor de leden
 • Geeft (trim) technische hulp
 • Ondersteund bij verkoop en/of aanschaf van de FD’s

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of per E-mail) bij de Secretaris van de NFDO, secretaris@sailfd.com en dient uiterlijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar opgegeven te worden. Indien na deze datum wordt opgezegd blijft het lidmaatschapsgeld voor het nieuwe jaar verschuldigd.

De bankgegevens van de NFDO zijn : rekeningnummer 449152375 t.n.v. Vereniging Nederlandse Flying Dutchman