In memoriam: Thijs

Zaterdagavond 8 augustus, kort voor middernacht, is ons erelid en vooral zeilvriend Thijs Rutten overleden. Thijs lag korte tijd in het ziekenhuis en is daar vredig ingeslapen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.

Thijs, die sinds 1987 lid is van de FD, heeft met zijn broer Theo voornamelijk zowel nationale als internationale wedstrijden gevaren. Of het nu een wedstrijd om de hoek was of aan de andere kant van de wereld: ze waren erbij. Thijs was jarenlang de wedstrijdsecretaris van onze klasse. Hij genoot van zowel het racen op het water als het plezier aan de kant. Vooral bij zwaarder weer waren Thijs en Theo in hun element.

Opgegroeid in een groot gezin, zagen de broers een Hornet op het water varen. Diep onder de indruk ontstond het plan om er ook een te zeilen. Ze leerden met vallen en opstaan ​​zeilen in de Hornet. Ze hebben hierin veel wedstrijden gevaren. Na deze ervaringen was de overstap naar het FD een fluitje van een cent. In de (op dat moment) Olympische klasse waren Thijs en Theo een markante verschijning. Doordat hun hart op de juiste plek zat en hun no-nonsense aanpak, werden ze al snel geliefd bij iedereen, ook bij onze internationale vrienden. Thijs kon tot kort voor zijn dood genieten van alle verhalen en goede herinneringen. En als hij kon, was hij gelukkig om de wedstrijden te bezoeken om indien nodig een helpende hand te bieden.

Wat een mooi mens zijn we kwijt! Karakter! …. zeker in de Nederlandse FD…. En wat heeft hij veel voor ons gedaan.

Beste Thijs rust in vrede.

Thijs, who has been a FD member since 1987, mainly sailed both national and international regattas with his brother Theo. Whether it was a regatta around the corner or on the other side of the world: they were there. Thijs was always there for everyone and has been the race secretary of our Dutch class for years. He enjoyed both racing on the water and the fun on the shore. Especially in heavier weather Thijs and Theo were in their element.

Raised in a large family, the brothers noticed a Hornet sailing on the water. Deeply impressed, the plan arose to sail one as well. They learned to sail in the Hornet by trial and error. They have sailed many races in the Hornet. After these experiences, the switch to the FD was a piece of cake. In the (at that moment) Olympic class Thijs and Theo were a striking appearance. Because their hearts were in the right place and their no-nonsense approach, they quickly became loved by everyone, also in the international field. Until shortly before his death, Thijs could enjoy all the stories and good memories. And if he could, he was happy to visit the regattas to lend a helping hand if necessary.

What a beautiful person we have lost! Character! …. especially in the Dutch FD…. And what a lot he has done for us.

Dear Thijs rest in peace.